Jsme čtvrtým klubem v ČR!

S ohledem na velikost našeho klubu a počet členů zní až neuvěřitelně, že podle aktuálního rozdělovníku střeliva jsme čtvrtým nejlepším sportovním střeleckým klubem v ČR! Je to výborná vizitka toho, jakým způsobem pracují trenéři, střelci a ostatní činovníci klubu ve spolupráci s některými rodiči. A to se tomu všichni věnují ve svém volném času bez jakéhokoliv nároku na honorář. Velké díky jim!