O pohár ředitele DDM 2021 – výsledky

Výsledková listina závodu O pohár ředitele DDM 2021.

Děkujeme všem za účast a vzorné chování, které pomohlo přesvědčit nás i ostatní, že pořádání závodů v této nelehké době má smysl!


Průběžná startovní listina závodu O pohár ředitele DDM 2021.

Propozice závodu O pohár ředitele DDM 2021.

Připravili jsme výtah pravidel týkající se pořádání sportovní akce, najdete ho ZDE.

Ve zkratce: 

  • Osoby nesplňující tyto podmínky nebudou vpuštěni na střelnici
  • Omezují se diváci, prosíme o minimum dospělých (trenéři)
  • Děti do 12-ti let nesmí mít klinické příznaky (budou-li mít rýmu, kašel, teplotu atd. – nechte je doma). 
  • Od 12 do 18 let se mohou zúčastnit pouze sportovci v režimu O-T-N > tedy očkovaní nebo po prodělané nemoci nebo s platným PCR testem (nesmí být starší 72 hodin) – naše závody nepořádá/nezaštiťuje svaz
  • Trenéři a osoby starší 18 let musí být očkovaní nebo musí mít prodělanou nemoc. Testy nejsou uznávány (výjimkou jsou “rozočkovaní” – tedy osoby s nedokončeným očkováním).
  • Antigenní testy se neuznávají (ani na místě)
  • VŠICHNI po celou dobu musí mít zakryté dýchací cesty, pouze sportovci na čáře si mohou respirátory sundat
  • Nebude kantýna
  • Poslední slovo má pořadatel – ředitel závodu
  • Pro urychlení odbavení na prezentaci si můžete předem vytisknout a vyplnit formulář OTN

Už kvůli začínajícím střelců v kategorii VzPu20 s oporou chceme závod uspořádat, pokud to situace dovolí. Zatím ano, ale prosíme o důsledné dodržování výše uvedených pravidel. Neradi bychom řešili zbytečné problémy, které sbírají energii na pořádání takových akcí. Děkujeme.

Konečné rozhodnutí, zda závod bude, padne ve čtvrtek večer (pokud vláda nenařídí jinak). Sledujte prosím naše stránky – vše bude v tomto článku.