Důležité listiny

Listiny SSK DDM Kolín
Registrační list je k nahlédnutí v sídle klubu
Přidělení IČO
Stanovy_CSS_2013-04-27

Upozorňujeme na neplatnou verzi klubového razítka v souvislosti se změnou registračního listu:

Neplatné razítko