O nás


Vznik sportovního střeleckého klubu DDM Kolín 0045 je datován ke dni 18.2.2004 kdy byla přijata registrace na Českém střeleckém svazu. Sídlo klubu je Pražská 161, Kolín I, budova Domu dětí a mládeže v Kolíně a vlastní sportovní činnost a zázemí má tento oddíl v areálu Domu dětí a mládeže v ulici Rimavské Soboty. Sportovní oddíl sdružuje zájemce o sportovní střelbu ze vzduchových zbraní v disciplínách – vzduchová puška vleže v kategorii do 12, do 14  let, vzduchová puška stoje v kategorii nad 14 let a vzduchová pistole a také o střelbu z malorážky v disciplínách SM60 a LM 3×20/3×40.

Členové klubu se zúčastňují soutěží pořádaných jednotlivými sportovními kluby v rámci celé republiky, ti nejlepší pak reprezentují oddíl na mezinárodních soutěžích. O kvalitu tréninku se starají trenéři – Jiří Pokorný, Milan Nepejchal, Tomáš Zmátlo.

Kvalitní vzduchovková střelnice v areálu Rimavské Soboty má celkem 6 střeleckých stanovišť vybavených řádným osvětlením a posuvnými zařízeními včetně přitahovacích terčů SPIETH. Klub disponuje kvalitním střeleckým materiálem včetně nových zbraní.

Nábor nových členů je realizován prostřednictvím tisku, propagace ze strany DDM, ale i ze strany současných členů. Tréninky jsou v pondělí, středa a pátek od 17.00 – 19.00 hod. Po dohodě i v jiných časech.