O kalendáři soutěží a akcí


Publikovaný kalendář je seznamem doporučených soutěží a akcí trenérským týmem SSK 0045 DDM Kolín. V kalendáři naleznete nejdůležitější info o soutěžních a jiných akcích sportovní střelby. S blížícím se termínem jsou informace aktualizované, zejména doplněním propozic nebo startovními listinami. Po uskutečnění akce zde přibude i odkaz na výsledkovou listinu. U nesoutěžních akcí je systém podobný s tím, že odkazy budou na přihlášky nebo aktuální upřesňující informace.

Zároveň tento kalendář slouží jako přihláškový systém, podle kterého jsou střelci na přihlašování na jednotlivé akce. Každý střelec SSK 0045 DDM Kolín, kterému je akce prioritně doporučená, nalezne ve své e-mailové schránce pozvánku s možností potvrzení či odmítnutí svojí účasti.

Podobnou pozvánku ve své schránce může obdržet i střelec, pro kterého akce prioritní není, ale jeho účast je vítána. 

Střelci, kteří by si narušili svůj tréninkový plán nebo se akce nemohou zúčastnit vzhledem k absenci dovedností v určené disciplíně, takovou pozvánku ve své poště nenaleznou.

Pokud se stane, že je střelec na akci přihlášen a nemůže se jí účastnit vzhledem k výše uvedenému nebo z jiných vážných důvodů, má možnost svojí volbu v přihlašovacím systému aktuálně změnit.

PŘEJÍT NA KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ A AKCÍ