Činnost


Sportovní klub SSK 0045 DDM Kolín trénuje a rozvíjí talent svých členů při střelbě ze vzduchových a malorážných zbraní v kontinuálním pravidelném tréninkovém cyklu a s ohledem na aktuální potřeby střelce určuje individuální tréninkové plány se zpětným hodnocením výsledků jeho plnění.

Za účelem dosažení nejvyšších výsledků zaměřuje svojí činnost, mimo standardní pravidelné tréninky, i na pořádání otevřených závodů v kategoriích pro uvedené disciplíny sportovní střelby a konání výcvikových kempů s cíleným zaměřením na probíhající a nadcházející soutěže. To vše probíhá v úzké spolupráci se Středočeským krajským sdružením ČSS.


Námi organizované závody

Námi organizovaná soustředění